Menu

Cvičení pro děti

Nabízíme cvičení pro děti ve věku 4-6 let,  7-10 let, 11-16 let

Ve Fitness Luka nabízíme dvojí program. Rodiče si chtějí zacvičit a proč nechat děti doma či u babičky? Vezměte je s sebou. U nás najdou program i děti pod vedení našich trenérů a lektorů. Nabízíme pohybové aktivity pro rodiče s dětmi od 4 do 16 let. Jednotlivé lekce jsou rozdělené podle věku dítěte tak, abychom v malé skupině 10-12 dětí vždy ctili jejich aktuální vývojovou etapu. Cvičení jsou zaměřená na rozvoj hrubé a jemné motoriky, využíváme senzitivních období pro získávání nových poznatků a pomáháme rozvíjet sociální zdatnost.

Cíle našich lekcí:

• Všestranné pohybové dovednosti

• Základní gymnastická průprava

• Utváření kladného vztahu ke sportu

• Aktivity ve skupině

• Komunikace ve skupině

• Podpora kreativity dítěte

• Rozvoj motoriky

• Rozvoj psychomotoriky

• Rozvoj prostorové orientace, postřehu, pozornosti

• Rozvoj soustředěnosti

• Rozvoj prosociálního chování

• Rozvoj nonverbální komunikace

• Rozvoj znalostí, vzdělání