Menu

BRAZILIAN JIU-JITSU – COPACABANA BJJ PRAGUE

Hlavní trenér:

Miloš Bosák

Dareck Sack – hnědý pás – Polsko – Varšava

Hlavní trenér děti:

Aneta Pokorná

Asistenti: Tomáš Oravec, Jan Rakus

Co je Jiu Jitsu

Rozsáhlý z Japonska pocházející bojový systém, který využívá jak techniky hodů (Nage waza), techniky páčení (Kansecu waza), techniky úchopů (Katame waza) tak i techniky úderů (Atemi waza). Ve více než 100 školách (Ryu) a stylových směrů (Ryu ha) se upřednostňují různé skupiny technik. Tak je např. Tenshin shinyo ryu známá především úderovými a blokovacími technikami, pro Kito ryu jsou charakteristické techniky hodů a pro Daito ryu techniky páčení. Původně bylo Jiu jitsu pod různými názvy jako (Aiki [ju] jutsu, Hakuda, Kempo, Kogusoku, Koshi no mawari, Kumi uchi, Tai jitsu, Torite, Shubaku, atd.) součástí vyučovacího programu různých bojových škol japonských bojových tříd (Bushi, Samurai). Teprve s otevřením mnoha Ryu veřejnosti z důvodů politických změn v období Tokugawa (1603-1867) vzniklo mnoho škol, jejichž náplň obsahovala především kontaktní techniky beze zbraní. 

Ve stejné době vznikl také název Jiu jitsu, jako souhrnný název pro metody boje z blízka, který více či méně využívá princip útočné energie „Ju yoku go o sei suru“ – (měkkost překoná tvrdost – „výhra skrz ustupování“) ve svůj prospěch. 

Jiu jitsu je hlavně sebeobrana ve velmi účinné formě, v níž se adepti jiu-jitsu naučí ovládat nejen své tělo a využívat všechny svalové skupiny, ale také reagovat na všechny známé druhy útoků a vytvářet vlastní postupy a situace při jejich neutralizaci. Jiu-jitsu optimálně rozvíjí většinu tělesných schopností, zejména rychlost (včetně rychlosti reakce), sílu a kloubní pohyblivost. V menší míře pak také vytrvalost. Převažuje styl boje beze zbraně, ale také i za použití některých malých zbraní, a to proti neoozbrojenému i ozbrojenému protivníkovi, nebo skupině útočníků. Nikdy v něm na rozdíl od sportovních stylů nebyly zakazovány žádné chvaty. 

Za použití hlavní poučky „ustup, jsi-li tlačen, přistup, jsi-li tažen“ umožňuje zvítězit relativně slabšímu obránci nad silnějším, větším, i rychlejším útočníkem, proto je určeno všem lidem bez rozdílu pohlaví a věku. Jiu jitsu řeší téměř všechny střetné situace v boji beze zbraně. Pokud některou takovouto situaci neřeší, neřeší ji ani žádné jiné bojové umění. Tohoto jsou si vědomy i různé ozbrojené sbory, proto Jiu jitsu začleňují do osnov svých výcviků Policie, Armády, FBI a další vojenské nebo policejní složky na celém světě.